Information

UPPHOVSRÄTT


The Mill Adventure Limited är enda ägaren av varumärket klirr.com och klirr.com logotyp. All otillåten användning av klirr.com varumärket och klirr.com logotypen kan leda till åtal.


Webbplatsen är Uniform Resource Locator för The Mill Adventure Limited och ingen obehörig användning kan göras av denna URL på någon annan webbplats eller digital plattform utan ett skriftligt medgivande.


The Mill Adventure Limited är ägaren eller den rättmätiga licensinnehavaren av rättigheterna till tekniken, programvara och affärer som används på webbplatsen.


Innehållet och strukturen på The Mill Adventure Limited:s webbsidor är föremål för copyright © och databasrättigheter i namn av The Mill Adventure Limited. Alla rättigheter är förbehållna. Upphovsrätten på denna webbplats inkluderar all text, grafik, koder, filer och länkar, tillhör The Mill Adventure Limited. och platsen får inte reproduceras, överföras eller lagras i sin helhet eller delvis utan vårt skriftliga medgivande. Din registrering och användning av vårt system utgör därför inte några rättigheter till de immateriella rättigheter som ingår i vårt system.


Länkar till webbplatsen och någon av sidorna däri får inte ingå i någon annan hemsida utan skriftligt medgivande från The Mill Adventure Limited.


Du accepterar att inte använda någon automatisk eller manuell anordning för att övervaka The Mill Adventure Limited:s webbsidor eller något av dess innehåll. All obehörig användning eller reproduktion kan åtalas.